TRAN XUAN AN - GOP PHAN VAO WIKIPEDIA

Saturday, July 01, 2006

MỘT Ý NGHĨ NHỎ VỀ WIKIPEDIA ...

Trang web-blog này có nhiều khung.
Trong khung web-blog này, gồm có:

+++ Bài 1: MỘT Ý NGHĨ NHỎ VỀ WIKIPEDIA (TXA.).

+++ Bài 2: "BIỂU QUYẾT XÓA BÀI", MỘT THỦ ĐOẠN TRONG TRANH LUẬN CỦA MỘT SỐ THÀNH VIÊN WIKIPEDIA & MỘT LẦN NỮA BÀN THÊM VỀ "THÁI ĐỘ TRUNG LẬP", QUA CÁC TRƯỜNG HỢP NĂM CAM, TRƯƠNG VĨNH KÝ... (TXA.).

+++ Mục 3: MỘT VÀI ĐOẠN ĐỐI THOẠI NGHIÊM TÚC CỦA NHỮNG AI ĐÓ (2 tác giả: 58.186.147.18; NLW.) & ...
________________________________________________


Bài 1

MỘT Ý NGHĨ NHỎ VỀ WIKIPEDIA

Trước đây, thật lòng tôi vẫn nghĩ Wikipedia là một tổ chức hữu ích và lành mạnh.

Trong một dịp tình cờ gần đây, tôi truy cập "Wikipedia Tiếng Việt", gõ phím tìm tên những nhân vật lịch sử thuộc đề tài tôi nghiên cứu. Tôi giật mình, phải nói đúng trạng thái như vậy, khi đọc thấy nội dung một số bài viết trên Wikippedia (kể cả Wikipedia Tiếng Anh...) hoàn toàn sai lạc với sự thật lịch sử và đầy ác ý, một thứ ác ý được ngụy trang dưới lớp vỏ "thái độ trung lập".

Bất đắc dĩ tôi phải tham gia vào đó, viết lại hai bài, mỗi bài hầu như đến 90%. Tôi cũng đành phải nhẫn nại tham gia thảo luận với các thành viên Wikipedia, trong đó hầu hết họ dùng nặc danh (tên giấu) hoặc hước danh (tên đùa - "nick name"). Và ngay lập tức từ phút đầu cho đến lúc này, tôi càng lúc càng thấm thía được một sự thật về "Wikipedia Tiếng Việt": Người sáng lập và chủ quản đã bị một số người nặc danh, hước danh ấy lợi dụng Wikipedia (tôi không vơ đũa cả nắm, nói tất cả).

Số người ấy lợi dụng những gì, họat động, ứng xử ra sao? - Chắc chắn có người sẽ hỏi vậy.

Xin thưa vắn tắt:

Số thành viên ấy có những lời lẽ hết sức vô văn hóa, cộng với cách thảo luận kiểu "chít chát" vụn vặt, xen kẽ vào những dòng chữ của người đối thoại một cách mất trật tự. Đó là hạng người thật sự thiếu lễ độ, lịch sự tối thiểu.

Về chuyên môn, tôi nhận thấy họ cũng như bao người, tất nhiên không thể am tường chuyên sâu nhiều lĩnh vực, nhưng khốn thay, họ lại muốn cãi cọ về lĩnh vực họ chưa đọc đến (chứ không phải thảo luận về đề tài chuyên sâu), một cách hết sức đáng phàn nàn.

Ngoài ra, họ còn chớp lấy những thao tác ví dụ (nhắc nhở không nên giấu tên tuổi, mà hãy công khai tên tuổi) hoặc sơ suất (như sao chụp từ máy vi tính của mình một bản sơ yếu lí lịch trích ngang, rồi dán vào một trang tự động xuất hiện trên Wikipedia, giống y hệt trang thành viên của Wikipedia ấy) để vin vào đó, nhằm thực hiện những thao tác hạ nhục một cách rất thật (chứ không phải đùa): Không đủ tiêu chuẩn đưa vào Wikipedia! (*).

Như vậy, nếu tình trạng này còn mãi, người sáng lập và chủ quản Wikipedia sẽ không ngờ rằng, Wikipedia trở thành sào huyệt của một số kẻ nặc danh, hước danh vô văn hóa.

Họ không chỉ vô văn hóa với người khác, như tôi chẳng hạn, mà cả với nhau!

Tai hại thay, Wikipedia là một website thuộc mạng liên thông tòan cầu (internet), mỗi một con chữ trên đó đều có thể bị hoặc được nhiều người trên thế giới đọc. Chẳng lẽ số thành viên Wikipedia ấy chai sạn cả rồi hay sao! Hay chính vì họ không để lộ tên tuổi, một dòng lí lịch trích ngang nào, nên họ mới đổ đốn đến thế!

Tôi cảm thấy có một niềm chua xót khi phải bất đắc dĩ tham gia viết bài thay thế bài cũ vốn quá sai lạc với sự thật lịch sử, thứ sai lạc đầy ác ý, thứ sai lạc vô hình trung làm lợi cho bọn thực dân viễn chinh và thực dân tôn giáo người Pháp (1858 - 1885 & về sau).

Không cách nào khác, tôi phải viết những dòng chữ này, trên web-blog này như một lời thưa gửi đến những ai đã và sẽ đọc Wikipedia. Xin quý vị hãy cảnh giác.

Tôi thành thật xin lỗi người sáng lập, chủ quản và những vị có chức trách cao nhất trong Tổ chức Wiki đa ngôn ngữ, về những dòng chữ "Ý nghĩ nhỏ về Wikipedia" bất đắc dĩ, hiện tôi đang gõ phím trên web-blog Google.

Trân trọng.

Trần Xuân An

TP. HCM., Việt Nam, ngày 01 tháng 7 HB6 (2006)
[mùng 7 tháng 6 Bính tuất HB6].

________________________________

Chú thích:

(*) Ở cực điểm của sự bức xúc, căng thẳng, nóng giận của các thành viên Wikipedia và TXA. trong cuộc thảo luận, một bản sơ yếu lí lịch trích ngang xuất hiện ở trang Trần Xuân An. "TÌNH CỜ, QUA ĐÂY, CÓ THỂ KIỂM TRA ĐƯỢC MỨC ĐỘ ÁC CẢM CỦA CÁC THÀNH VIÊN WIKIPEDIA ĐỐI VỚI CÁ NHÂN TXA." & "KIỂM TRA 'THÁI ĐỘ TRUNG LẬP', 'TINH THẦN KHÁCH QUAN, KHÔNG CẢM TÍNH NHẤT THỜI'" của các thành viên Wikipedia ấy.

Kính mời xem thêm “hiện trường” trên Wikipedia để rõ hơn sào huyệt của một số thành viên thuộc loại MAFIA với các trò mafia dân chủ:

1.

http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%A3o
_lu%E1%BA%ADn:Ki%E1%BA%BFn_Ph%C3%BAc

Thảo luận:Kiến Phúc


http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%A3o_
lu%E1%BA%ADn:Ki%E1%BA%BFn_Ph%C3%BAc#.C3.9D_
ki.E1.BA.BFn_v.E1.BB.81_.22n.E1.BA.B7c_
danh.22_hay_.22nick_name.22

Ý kiến về "nặc danh" hay "nick name"

2.

http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%A3o
_lu%E1%BA%ADn:Tr%E1%BA%A7n_Xu%C3%A2n_An

Thảo luận:Trần Xuân An

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=
Th%E1%BA%A3o_lu%E1%BA%ADn:
Tr%E1%BA%A7n_Xu%C3%A2n_An&oldid=254617

00:50, ngày 29 tháng 6 năm 2006

Nguyên văn SƠ YẾU LÍ LỊCH trích ngang

3.

Thật ra, thao tác ví dụ chỉ có từ giờ / phút / ngày:
03:19, ngày 26 tháng 6 năm 2006 (UTC)

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?
title=Th%E1%BA%A3o_lu%E1%BA
%ADn:Ki%E1%BA%BFn_Ph%C3%BAc&oldid=252191#.
C3.9D_ki.E1.BA.BFn_v.E1.BB.81_.22n.E1.BA.B7c_
danh.22_hay_.22nick_name.22

Ý kiến về "nặc danh"
hay "nick name" / thời điểm đầu tiên
;

trước giờ / phút / ngày này:
03:37, ngày 26 tháng 6 năm 2006

4.

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?
title=Tr%E1%BA%A7n_
Xu%C3%A2n_An&oldid=258814

14:06, ngày 1 tháng 7 năm 2006

trang Trần Xuân An /
“MỘT Ý NGHĨ NHỎ VỀ WIKIPEDIA”


MONG CÓ TÍNH TRÍ THỨC HƠN TRONG VĂN HÓA THẢO LUẬN & ỨNG XỬ.

Bổ sung chú thích này lúc 7 giờ 29 phút, ngày 02 tháng 7 HB6 ( 2006 ) & 7 giờ 14 phút, ngày 03 tháng 6 HB6, tại Việt Nam.
TXA.

Lưu ý: Một vài dòng links không link-hóa, vì quá dài; cũng vì quá dài, nên phải ngắt dòng. Khi sao chụp links ấy, vui lòng đừng để trống một quãng cách nào (các kí tự phải liền nhau).
Tuy nhiên, các dòng chữ bên dưới các links trên đã được link-hóa. Xin bấm vào đó.
Trân trọng & cảm ơn. TXA.

________________________

Copy lại một mẩu thông tin: Tiêu chuẩn đưa vào "Từ điển bách khoa WIKIPEDIA" phải đạt mức "nổi tiếng" (!!!!!!) cỡ TRƯƠNG VĂN CAM (tức NĂM CAM):

http://vi.wikipedia.org/
wiki/N%C4%83m_Cam


14 giờ 15, ngày 06 tháng 7 HB6 (2006)


________________________
________________________


Chú thích bổ sung (LƯU):

Xin quý người đọc thông cảm về sự lộn xộn trong phần "thảo luận" dưới đây:

Tran Xuan An 02:37, ngày 7 tháng 7 năm 2006 (UTC)

Lấy từ

http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%A3o
_lu%E1%BA%ADn:Ki%E1%BA%BFn_Ph%C3%BAc


XẾP VÀO HỒ SƠ LUU 2 MẨU THẢO LUẬN SAU ĐÂY...

VỀ KÍ SỐ HOẶC TÊN CỦA THÀNH VIÊN

(xuất xứ: Trang "Thảo luận:Nguyễn Văn Tường")

Tôi phát hiện ra một điều cần phải thông báo rộng rãi và kính đề nghị các vị quản lí Wikipedia lưu ý:

Không hiểu sao bài do tôi sửa chữa, bổ sung, mà ở trang lịch sử hình thành bài viết lại bị kí một kí số khác với kí số của tôi (lúc chưa đăng nhập) và cũng không phải là tên họ không dấu thanh của tôi (sau khi đã đăng nhập).

Tôi chỉ chịu trách nhiệm về những điểm, những phần (có thể đến 90%) ở bài bản thân tôi có tham gia sửa chữa, bổ sung mà thôi (có bản lưu để so sánh).

Bài NGUYỄN VĂN TƯỜNG, 90% do tôi bổ sung, đồng thời có vài điểm tôi sửa chữa lại từ phiên bản trước đó.

Bài KIẾN PHÚC, tôi chỉ sửa chữa, bổ sung phần giữa (50%).(*)

Ngoài 2 bài trên, tôi chưa đụng chạm đến một bài nào hết, cho dù một dấu phẩy.

Kính mong lưu ý đừng để lẫn lộn, kí nhầm tên vào các phiên bản.

Trân trọng kính đề nghị.

210.245.31.18 04:03, ngày 14 tháng 6 năm 2006 (UTC) Trần Xuân An

_____________________________________


Vì Wikipedia là bách khoa dạng mở, ai cũng có thể sửa đổi nội dung bài viết. Các sửa đổi đều được ghi nhận trong lịch sử [history = quá trình hình thành bài viết -- chua thêm].

Nguyễn Hữu Dụng 04:11, ngày 14 tháng 6 năm 2006 (UTC)

____________________________________


Các "kí số" mà bạn nói có lẽ là các số IP - số này có thể thay đổi tuỳ theo mạng bạn sử dụng, cũng như khi bạn thay đổi máy tính sử dụng. Bạn nên Wikipedia:Đăng nhập vào tài khoản của mình thì tên bạn sẽ luôn luôn gắn với sửa đổi của bạn.

-- Á Lý Sa (thảo luận) 04:18, ngày 14 tháng 6 năm 2006 (UTC)

____________________________


(*) Trong bài "Kiến Phúc", phần năm sinh tháng đẻ, ngày mất, tên thụy v.v... và đặc biệt là phao tin đồn với luận điệu bôi nhọ Nguyễn Văn Tường, Học phi là phần do thành viên nào viết trước, không phải của tôi. (Hình như do Docteur Rieux viết thì phải; và bài ấy không hiểu sao lại giống hệt một bài trên website Vietscience do Nguyễn Tấn Lộc viết). Tôi không chịu trách nhiệm về phần bôi nhọ đó, mặc dù có cung cấp tư liệu để chỉ rõ đích danh những kẻ ấy: Rheinart, Delvaux, Sogny, Trần Trọng Kim, Phạm Văn Sơn, Tôn Thất Bình ...v.v... Phần của tôi là phản bác lại luận điệu phao tin đồn bôi nhọ nói trên. TXA.

Chào anh !

(xuất xứ: phần phía trên, thuộc trang này)

Xin mạn phép quý thành viên Casablanca1911, tôi sao chụp và dán vào đây những dòng chữ quý thành viên đã viết cho tôi ở trang thảo luận Trần Xuân An, và cũng đồng thời mạn phép in đậm mấy dòng đầu mà qua đó, tôi đọc thấy và rất cảm khích về đức tính trung thực của quý thành viên. Nhân đây, cũng xin được nói rõ là tôi chỉ tham gia ở hai bài Nguyễn Văn Tường và Kiến Phúc mà thôi, ngoài ra tôi không động đến một bài nào, cho dù chỉ một dấu phẩy. Trân trọng và cảm ơn. Thành thật cảm khích TXA.


Tôi thấy anh nghiên cứu và đã thảo luận khá nhiều về Kiến Phúc và Nguyễn Văn Tường. Những điều anh đã viết ra mọi người đều hiểu hết, hiểu ý anh muốn nói và việc anh đang làm. Nhưng làm việc tại Wikipedia thì chúng ta phải chấp nhận [thành viên Casablanca1911 in đậm ba chữ này một cách chua chát (?) - TXA. chua thêm] đưa vào bài viết các nguồn khác nữa. Thậm chí là các nguồn này có thể là do bịa đặt, đơm đặt ra với ý đồ xấu và không có một tý gì mang tính khoa học hay là một nghiên cứu lịch sử; hay là bản thân chính các nguồn đó không hề trung lập. Đó cũng là một phần "hạn chế" của Wikipedia.

Nhưng chúng ta không có quyền sửa chữa hay viết bài theo một hướng mà nguyên tắc viết bài trong Wikipedia là đưa đến cho người đọc những "đánh giá" nhiều hướng cho một vấn đề. Còn cách anh đang làm là bảo vệ một cách nhìn "đúng" cho một sự kiện. Mọi người cũng đã thảo luận với anh nhiều rồi và chắc đến giờ này anh đã hiểu rõ Wikipedia hơn những ngày trước đây.

Lúc nào rảnh, anh xem thêm các bài có tranh luận về tính trung lập (tương tự như bài anh tham gia): [chua thêm dấu ngoặc đơn, dấu 2 chấm / bold] "Thảo luận:Hồ Chí Minh", "Thảo luận:Chiến tranh Việt Nam". Và anh là thành viên đã sinh ra ở Huế nên chắc biết về bài này "Thảm sát Huế Tết Mậu Thân" hơn những thành viên khác, mong anh tham gia vì bài vẫn đang cần phải sửa cho đúng là trung lập.

Casablanca1911 02:35, ngày 27 tháng 6 năm 2006 (UTC)

Bạn có thể nhờ sysop đổi sang tên mới là Thành viên : Trần Xuân An cho đỡ lẫn lộn khi thảo luận. Lúc thì thấy bạn ký tên không dấu, lúc thì có dấu nên hay bị nhầm lẫn.

Casablanca1911 03:44, ngày 27 tháng 6 năm 2006 (UTC)

______________________________________


XIN KHẲNG ĐỊNH LẠI: "tôi chỉ tham gia ở hai bài Nguyễn Văn Tường và Kiến Phúc mà thôi, ngoài ra tôi không động đến một bài nào, cho dù chỉ một dấu phẩy" (CÒN NHỮNG TRANG THẢO LUẬN VỤN VẶT, VỚ VẨN, TỰU TRUNG CŨNG CHỈ LIÊN QUAN ĐẾN 2 BÀI ẤY, KHÔNG ĐÁNG KỂ). CÓ ĐỘNG ĐẾN, CÓ CHỊU TRÁCH NHIỆM; KHÔNG ĐỘNG ĐẾN, MÀ VÌ TRÙNG KÍ SỐ (IP gì đó), LẠI CHỊU MANG TIẾNG, LÀ VÔ LÍ.

CHỈ VẬY THÔI. VẤN ĐỀ LÀ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI LƯƠNG TÂM CẦM BÚT CỦA MÌNH. TXA.

Tran Xuan An 02:37, ngày 7 tháng 7 năm 2006 (UTC)

Lấy từ

http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%A3o
_lu%E1%BA%ADn:Ki%E1%BA%BFn_Ph%C3%BAc


_________________________________________
_________________________________________

_________________________________________
_________________________________________


Bài 2

"BIỂU QUYẾT XÓA BÀI",
MỘT THỦ ĐOẠN TRONG TRANH LUẬN
CỦA MỘT SỐ THÀNH VIÊN WIKIPEDIA
& MỘT LẦN NỮA BÀN THÊM VỀ "THÁI ĐỘ TRUNG LẬP",
QUA CÁC TRƯỜNG HỢP NĂM CAM, TRƯƠNG VĨNH KÝ...


Tôi nghĩ quý thành viên Wikipedia đã có thời gian để suy nghĩ, sau hai ngày trôi qua.

Trước hết, tôi xác định: Không phải tôi không rõ thủ đoạn của những thành viên nào đó, những kẻ đã muốn đánh lạc hướng vấn đề trọng tâm chúng ta đã và đang bàn luận. Đó là vấn đề "thái độ trung lập", chứ không phải "biểu quyết xóa bài" (tiêu chuẩn đưa vào bách khoa toàn thư Wikipedia). Nên nhớ lại rằng, ở cực điểm của tranh luận, rất căng thẳng, nóng giận, thao tác ví dụ về việc công khai lí lịch trích ngang xuất hiện, là chỉ nhằm nhắc nhở về việc đó, và cũng để kiểm tra "thái độ trung lập" của quý thành viên trong việc bỏ phiếu...

Tôi không muốn sa lầy vào trò đánh lạc hướng tranh luận và hạ nhục trong tranh luận của quý thành viên. Hãy trở về với vấn đề trọng tâm: "thái độ trung lập" trong bài viết chính "Kiến Phúc".

Tuy vậy, trước khi trở về với vấn đề trọng tâm ấy, cũng có thể xoáy sâu một chút về vấn đề "thái độ trung lập" (khách quan khoa học) ở nhân vật bách khoa toàn thư Wikipedia: Năm Cam. Đúng là quý thành viên cố tình xóa nhòa với mức độ gần như tối đa về ranh giới thiện - ác, chính - tà. Tôi nói gần như tối đa, bởi vì dẫu sao quý thành viên cũng không thể tự bóp chết lương tri trong chính quý thành viên. Vì không thể giết chết lương tri, nên dù muốn dù không, quý thành viên cũng ít nhiều bày tỏ thái độ khuyến thiện, trừng ác ở bài viết "Năm Cam".

Có một điều, quý thành viên hình như chưa thấy hoặc cố tình không thấy: Vụ xét xử Năm Cam và đồng bọn, cùng những kẻ tai to mặt lớn (Trần Mai Hạnh, Bùi Quốc Huy, Phạm Sĩ Chiến...), thực chất là một việc tuyên truyền cho sự phục hồi, phát huy công lí của chế độ hiện hành ở nước ta, lấy lại lòng tin vào chế độ của nhân dân và cán bộ. Năm Cam chung quy chỉ là một tội phạm hình sự mà thôi (về tội giết người, tổ chức cờ bạc, hối lộ quan chức...). Năm Cam, cho dù ở thời nào, chế độ nào, đất nước nào, cũng không thể là gì khác, mà chỉ là tội phạm hình sự về xã hội. Tóm lại, về vụ xét xử Năm Cam, vấn đề đặt ra không phải là tội nhân Năm Cam cùng đồng bọn, mà vấn đề cốt yếu chính là công lí của chế độ. Và làm thế nào khi viết về Năm Cam mà không dùng từ ngữ có sắc thái biểu thị thái độ trừng ác khuyến thiện được, phải không? Đề nghị quý thành viên suy ngẫm lại vấn đề này.

Bài viết về Trương Vĩnh Ký của quý thành viên Wikipedia cũng vậy: xóa nhòa ranh giới giữa chính (đại đa số dân Việt và quan quân các triều Tự Đức - Hàm Nghi chống Pháp) với tà (Pétrus Ký, đích thị là tay sai của cố đạo và thực dân Pháp).

Nhưng bàn lướt qua 2 bài "Năm Cam" và "Trương Vĩnh Ký" thế thôi, để thấy thế nào là "thái độ trung lập"!!!

"Thái độ trung lập"!!! Xin lướt qua một chút nữa ở bài chính "Kien Phuc" thuộc WIKIPEDIA -- ENGLISH. Ở "En.wiki", chúng ta cũng thấy rõ sắc thái biểu cảm ở từ ngữ được sử dụng, cho dù đấy là sắc thái biểu cảm của thực dân, tả đạo hay di căn thực dân, tả đạo (chưa gột sạch):

(Xin bấm vào dòng chữ link-hóa này:)

KIEN PHUC -- TIẾNG ANH


Tôi khẳng định lại, tôi không dễ bị sa lầy vào thủ đoạn đánh lạc hướng của quý thành viên đâu. Khi không tranh luận ngã ngũ được vấn đề "thái độ trung lập" về nhân vật lịch sử Kiến Phúc, quý vị liền chớp lấy thao tác ví dụ (công khai lí lịch...) để lôi tôi ra khỏi vấn đề trọng tâm "chết của Kiến Phúc", đẩy cho tôi sa lầy vào việc "biểu quyết xóa bài" (tiêu chuẩn đưa vào bách khoa toàn thư Wikipedia). Quý thành viên ghê gớm thật!

Nhưng dẫu sao, xin cố giữ trong thảo luận với nhau một thái độ trí thức và không thù oán.

Trân trọng,

Tran Xuan An 01:09, ngày 8 tháng 7 năm 2006 (UTC)

Đã đưa lên wikipeida:

http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%A3o
_lu%E1%BA%ADn:Tr%E1%BA%A7n_Xu%C3%A2n_An


_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________

Mục 3:

MỘT VÀI ĐOẠN ĐỐI THOẠI NGHIÊM TÚC CỦA NHỮNG AI ĐÓ

Ý kiến của 58.186.147.18

Thảo luận:Kiến Phúc / mục ...

http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%A3o
_lu%E1%BA%ADn:Ki%E1%BA%BFn_Ph%C3%BAc#.C3.
9D_ki.E1.BA.BFn_c.E1.BB.A7a_58.186.147.18

Về bản quyền

1. Bài "Kiến Phúc" sơ khởi là do ông (bà) Docteur Rieux chép lại của ông Nguyễn Tấn Lộc (trên website Vietscience). Xin lỗi, vì có thể Docteur Rieux là hước danh, nặc danh của ông Nguyễn Tấn Lộc.

2. 90% bài này là của ông Trần Xuân An (trừ 10%: ngày tháng năm sinh, mất, niên hiệu, tên thụy... & vài chi tiết xuất thân, đăng quang của Kiến Phúc từ bài của Docteur Rieux / Nguyễn Tấn Lộc).

— bàn luận không kí tên vừa rồi là của 58.186.147.18 (thảo luận • đóng góp)

Về ý kiến bất đồng

Tôi thấy quý thành viên hơi hẹp hòi, nghiệt ngã với các nhân vật lịch sử (Nguyễn Văn Tường, Tôn Thất Thuyết, Học phi, Kiến Phúc). Thanh minh được một vấn nạn lịch sử là có công với sử học và có tâm đối với tiền nhân. Hơn nữa, bốn vị kể trên rất xứng đáng, đồng thời có quá nhiều sử liệu, lập luận để chứng minh cho họ, thế mà quý thành viên lại cắt xén mất. Ở đời, trong cuộc sống, oan khuất còn nên cởi, không nên buộc, nữa là đối với lịch sử cách đây 122 năm.

— bàn luận không kí tên vừa rồi là của 58.186.147.18 (thảo luận • đóng góp)

Về ngôn ngữ tranh luận

Sự khiêu khích bắt đầu từ ai (Trần Thế Trung chăng?)? Chưa bao giờ tôi đọc được, kiểm xét được những lời thóa mạ, thủ thuật hạ nhục nhau giữa những người trí thức với một người trí thức như thế. Rất đáng tiếc. Đề nghị không được xúc phạm đến ông Trần Xuân An nữa, mà phải chân thành, công khai xin lỗi ông ấy. Nếu có ai lưu giữ những trang thảo luận có quá nhiều câu chữ mà người có văn hóa thật sự hẳn phải xấu hổ cho hai chữ "trí thức" thì vui thích gì cho người sáng lập, chủ quản WIKIPDIA và quý thành viên đâu (gồm cả thành viên Tran Xuan An).

— bàn luận không kí tên vừa rồi là của 58.186.147.18 (thảo luận • đóng góp)

_______________________________
_______________________________

Lướt web, đọc trang "Thảo luận:Kiến Phúc",
chợt nhớ "chân lí vốn giản dị"


Thảo luận Thành viên:Nhanvo / mục ...

http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%A3o
_lu%E1%BA%ADn_Th%C3%A0nh_vi%C3% AAn:Nhanvo
#2._.C4.90.E1. BB.81_ngh.E1.BB.8B_suy
_ng.E1.BA.ABm:_.22Ch.C3.A2n_l.C3.AD_
v.E1.BB.91n_gi.E1.BA.A3n_d.E1.BB.8B.22
(copy, chỉnh lại link, đừng để cách quãng)

1. Đây là lời của Nhanvo (LĐ?) ở trang "Thảo luận:Kiến Phúc":

Không đồng ý khoá

-- Tuy nhiên, ủng hộ giữ lại bản trình bày của Avia ngày 22-6-2006 vì thực chất Tác giả TXA chưa có các bằng chứng phân tích khoa học thẩm định y khoa độc lập nào (như là các mẫu phân tích tóc, xác, các mẫu phân, vật dụng chứa thức ăn của vua).

LĐ 20:46, ngày 28 tháng 6 năm 2006 (UTC)-


2. Đề nghị suy ngẫm: "Chân lí vốn giản dị"

Trước hết, hãy xem xét tin đồn, lời cáo buộc có đặt trên cơ sở bằng chứng nào hay không, chứ không thể yêu cầu những người bị bôi nhọ, bị cáo buộc có bằng chứng để chứng minh họ vô tội hay không. Người bôi nhọ, cáo buộc (kẻ xấu, nguyên cáo) không có bằng chứng, thì đích thị đó là bọn phao tin đồn nhảm, can tội vu khống. Và không nhất thiết người bị bôi nhọ, bị tố cáo phải chứng minh, mặc dù có bằng chứng để chứng minh cũng rất tốt.

Lưu ý: bằng chứng phải có giá trị pháp lí.

Đó là nguyên tắc điều tra, xét xử trong ngành tư pháp, đồng thời cũng là nguyên tắc thẩm định trong nghiên cứu các vụ án, các oan khuất trong lịch sử.

Lí do:

Người ta trên thế gian này, từ xưa đến nay, nói chung là sống trong mọi quan hệ gia đình, xã hội trên mọi lĩnh vực một cách bình thường, không ai cứ chăm chăm chuẩn bị bằng chứng để đối phó với mọi tin đồn, mọi lời cáo buộc. Nếu có chăng, cũng chỉ các chứng từ liên quan đến tiền bạc, bất động sản. Trong công việc ở môi trường công quyền hay tập thể cũng chỉ có những văn thư, chứng từ theo luật định mà thôi.

Hãy hình dung, tưởng tượng ra một số tình huống vu khống -- thanh minh, đồng thời thử liên hệ bản thân (đặt mình vào một trong những tình huống ấy) ở cuộc sống hiện tại, để suy ngẫm, và từ đó sẽ thấy rõ vấn đề.

Vận dụng vào trường hợp "cái chết của Kiến Phúc":

Kiến Phúc bị bệnh, chết (Học phi truyền di chúc; triều đình lập vua mới là Hàm Nghi). Đó là một sự việc đau thương nhưng cũng bình thường thôi. Nào ai ngờ sự thể chỉ có thế mà bọn Pháp, bọn linh mục, giám mục và các giáo dân nghe lời cha cố Thiên Chúa giáo lại phao tin đồn thổi với mục đích chính trị xâm lược, bán nước cầu vinh. Đơn cử một câu hỏi: Chẳng lẽ mọi lần vua Kiến Phúc ăn hay đi đại tiện đều phải đóng hộp (trình độ kĩ thuật thuở bấy giờ chỉ đến mức sấy khô) thức ăn hay phân thải để lưu trữ... v.v... với mục đích làm bằng chứng về sau?!? Còn lưu trữ tóc hay đào mồ lên thì quá bất kính (theo quan niệm bấy giờ) và quá ... vô lí. Nào ai ngờ về sau (có thể chỉ vài tháng sau) chúng lại đơm đặt như thế!?!

Người lướt web / 16 tháng 7 - 2006

Đề nghị ông (bà) Nhanvo vui lòng chuyển mấy đoạn này đến trang "Thảo luận:Kiến Phúc" cho mọi người đọc cùng đọc. Cảm ơn. NLW.

3. Mở rộng, đẩy xa vấn đề oan khuất hơn một chút, ngoài "cái chết Kiến Phúc"

Chắc ai cũng biết vở chèo "Quan âm Thị Kính" (chồng ngộ nhận vợ...), nên khỏi phân tích thêm ở đây.

Sau đây lại là chuyện bằng chứng giả:

Tôi còn nhớ, trong vở kịch Othello của Shakespeare (người Anh), có nhân vật Iago, cực kì nham hiểm. Iago đã li gián Desdemona với Othello bằng cách ném một chiếc khăn tay của Desdemona vào phòng của một người có khả năng là tình địch của Othello. Chiếc khăn tay ấy chính là bằng chứng giả, nhưng Othello, Desdemona đâu ngờ mình bị Iago lừa. Thế là bi kịch xảy ra: Desdemona chết dưới bàn tay người yêu là Othello.

Một chuyện khác, không phải là chèo hay kịch, mà chuyện thật, ngay sau ngày 30 tháng 4-1975: Một kẻ tên X có mối thù với một người tên Y. X đem một xấp cờ vàng ba que đỏ chuồi vào tủ sách của Y. Thế là Y bị bắt với bằng chứng giả đó. Công an bấy giờ có thể đã biết cách xét nghiệm dấu vân tay. Nhưng Y lại quen sử dụng găng tay vào mùa lạnh rét, nên trên xấp cờ vàng ấy, quả thật không có dấu vân tay của Y. Tuy vậy, Y cũng phải bị lên trại cải tạo 7 năm trời.

Một chuyện ngay trên Wikipedia này:

Số IP của A, B & C trùng nhau, cho nên, A có thể đi tù thay vì B & C, mặc dù A vô can, không hề viết một câu nào xúc phạm đến nhân vật lịch sử thuộc vào hạng anh hùng dân tộc hay nhà yêu nước cả. Nếu công an không kết tội A được, công an cũng đánh một dấu hỏi vào hồ sơ cá nhân của A. Chỉ một dấu hỏi ấy thôi, đời A tiêu tùng, vì không thể tiến thân với hồ sơ cá nhân mà công an còn nghi vấn. Có thể xem đó là một trường hợp bị ngụy tạo hay ngẫu nhiên mà xảy ra cơ sự có bằng chứng giả đấy chứ? Và sự đời, ai bảo "lộng giả" không thành "chân" (với ý nghĩa là lời kết án oan khuất cứ như đinh đóng cột, mãi không dịch chuyển, và cứ thế mãi, sách báo cứ đua nhau một giuộc, thì "chúng khẩu đồng từ, ông sư cũng chết")?

(Mở một ngoặc đơn về bằng chứng thậttai họa: Nhà văn Vũ Trọng Phụng là một gương mặt văn học đặc sắc, khó có ai khỏa lấp được ông. Thế mà chỉ bị ai đó moi ra trong đống báo cũ một bài có nội dung phê phán Lénine (đệ tam), đề cao ít nhiều Trosky (đệ tứ), dưới có kí tên Vũ Trọng Phụng, Vũ Trọng Phụng liền bị dìm vào quên lãng đến mấy chục năm ở Miền Bắc. Sau 1975 cũng còn bị dìm. Mãi đến mấy năm gần đây, Vũ Trọng Phụng mới có vài người nhắc đến, sách ông mới được in lại. Thế đấy!).

4. Về người kí tên là Nick name và vấn đề "Miền Nam Việt Nam của người Miền Nam Việt Nam"

Tôi thấy ông (bà) Nick name có lẽ muốn cho mọi thành viên biết thế nào là hước danh, nặc danh mà thôi. Ngoài ra, đoàn kết Nam - Bắc nhưng người có nguyên quán lâu đời Miền nào ở Miền ấy, từ sau 1975 đến năm mươi năm sau, một trăm năm sau, thì đấy là một giải pháp tốt, có sao đâu. Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam, cho dù là một thực thể chính trị thuộc dạng ..."sách luợc", chẳng từng chủ trương hơi... gần gần như thế là gì! Hãy nhớ: "Cộng hòa Miền Nam Việt Nam --- Hòa bình - Thống nhất - Trung lập". Ở Trung Quốc, trường hợp thu hồi Hồng Kông, chẳng đang hiện hữu "một nước 2 chế độ" đó sao?

Hãy chờ xem, rồi Bắc Hàn, Nam Hàn sẽ như thế nào, nếu thống nhất mà không chọn giải pháp như ông (bà) Nick name nào đấy đưa ra!

Ai cũng muốn thật, hiện thực, chứ không phải ... sách lược giả tạo, mị dân!

Tôi nghĩ trong nhân dân Miền Bắc Việt Nam, số người chân chính, không phải loại tầm thường, sẽ ủng hộ ông (bà) Nick name.

Còn đối với ông Trần Xuân An (nhà thơ, nhà văn, nhà nghiên cứu, hiện sống tại TP. HCM.), tôi đề nghị không một thành viên hay người nào tình cờ đến với Wikipedia có quyền xúc phạm ông ấy. Và tôi tin rằng, chỉ có loại người vô văn hóa mới dám xúc phạm một người như ông Trần Xuân An. Nói thế có căng thẳng, khiêu khích lắm không? Tôi cho rằng đó là những từ ngữ phẫn nộ xuất phát từ lòng công bằng.

Người lướt web / 16 tháng 7 - 2006

Đề nghị ông (bà) Nhanvo vui lòng chuyển mấy đoạn này đến trang "Thảo luận:Kiến Phúc" cho mọi người đọc cùng đọc. Cảm ơn. NLW

______________________________


Trang "WIKIPEDIA: Tin nhắn cho người quản lí"

http://vi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:
Tin_nh%E1%BA%AFn_cho_
ng%C6%B0%E1%BB%9Di_qu%E1%BA%A3n_l%C3%BD

Trang nhắn tin cho người quản lí

http://vi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:
Tin_nh%E1%BA%AFn_cho_ng%C6%B0%E1%BB%9Di
_qu%E1%BA%A3n_l%C3%BD#T.C3.94I_.28Nick_Name.
29_L.C3.8AN_TI.E1.BA.BENG_THAY_
NH.C3.80_V.C4.82N.2C_NH.C3.80_NGHI.
C3.8AN_C.E1.BB.A8U_ TR.E1.BA.A6N_XU.C3.82N_AN

Tôi (Nick name) lên tiếng thay...


Quan trọng

Các sysop phải khóa tài khoản Thành viên:Tran Xuan An vì đã có người lạm dụng nó.

Mekong Bluesman 00:27, ngày 11 tháng 7 năm 2006 (UTC

_______________________________


Tài khoản Tran Xuan An đã bị khóa vì tiếp tục vi phạm chia rẽ và phân biệt dân tộc, đồng thời cho rằng tài khoản này bị người khác lạm dụng.

Nguyễn Thanh Quang 03:11, ngày 11 tháng 7 năm 2006 (UTC

______________________________


TÔI (Nick Name) LÊN TIẾNG THAY NHÀ VĂN, NHÀ NGHIÊN CỨU TRẦN XUÂN AN

Kính gửi ông (bà) Nguyễn Thanh Quang: Ông (bà) cứ tùy tiện CHỤP MŨ người khác như vậy là gây tai họa cho người ta đấy. Nhận định bừa bãi quá sức! Lời nói gió bay, nhưng với chữ nghĩa trên trang web thế này, cần phải cẩn thận hơn, kẻo sa vào tội "giết người không gươm dao".

Mời xem ý kiến phản hồi ở hai trang Thảo luận Thành viên:Nhanvo

& Thảo luận Thành viên:Redflowers

http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%A3o
_lu%E1%BA%ADn_Th%C3%A0nh_vi%C3%AAn:Nhanvo#2._.
C4.90.E1.BB.81_ngh.E1.BB.8B_suy_ng.E1.BA.ABm:
_.22Ch.C3.A2n_l.C3.AD_v.E1.BB.91n_
gi.E1.BA.A3n_d.E1.BB.8B.22

Kí tên: Nick name 58.186.141.97 00:55, ngày 17 tháng 7 năm 2006 (UTC

______________________________


Tại sao lại xóa bớt mấy dòng phát biểu chính đáng của tôi (Nick name)? Tôi đề nghị những cộng sự viên của Wikipedia - Tiếng Việt:

• Một là, xóa tất cả những trang, những dòng có tên ông Trần Xuân An (nhà văn, nhà nghiên cứu), kể cả trang Thành viên:Tran Xuan An trên Wikipedia cũng như các mục ở những trang thảo luận thành viên khác, trừ hai bài viết chính "Nguyễn Văn Tường" & "Kiến Phúc" (có nghĩa là xóa luôn các trang "Thảo luận:Nguyễn Văn Tường", "Thảo luận:Kiến Phúc").

• Hai là, không được nhắc đến tên ông Trần Xuân An hay thành viên Tran Xuan An nữa, trên Wikipedia. Ông Trần Xuân An, vì lí do cần bảo vệ sự thật lịch sử ở hai bài Nguyễn Văn Tường & Kiến Phúc thuộc đề tài ông ấy nghiên cứu, nên bất đắc dĩ phải tham gia vào Wikipedia Tiếng Việt. Tai họa đã đến với ông ấy: Lấm lem tên tuổi bởi những người hước danh, nặc danh. Đến hôm nay, rõ là "cây muốn lặng, gió chẳng ngừng", tôi nhận thấy thực trạng là như thế. Tóm lại, về ý thứ 2 này: Không nên tiếp tục đề cập đến cái tên Trần Xuân An trên Wikipedia tiếng Việt với thái độ thiếu tôn trọng và thiếu dân chủ (khóa quyền thảo luận). [Vả lại, ngay từ đầu, cho đến những ngày gần đây, ông Trần Xuân An đã không muốn tiếp tục thảo luận "chít chát" như vậy nữa]. Nếu cứ đề cập đến với cách thức như vậy, buộc tôi cùng nhiều người khác (như "Người lướt web" chẳng hạn) phải lên tiếng trên Wiki để bảo vệ nhà văn, nhà nghiên cứu Trần Xuân An. Đó là việc chính đáng. Tốt nhất, xin chấm dứt như đã đề nghị.

Kí tên: Nick name 58.186.141.97 01:42, ngày 17 tháng 7 năm 2006 (UTC

__________________________________


Tôi nghĩ nên chấm dứt hẳn, không nên nói về Thành viên:Tran Xuan An nữa, càng nói sẽ càng hạ thấp hơn hình ảnh của ông ấy. Hơn nữa Wikipedia chủ yếu là nơi thảo luận, trao đổi về học thuật chứ không phải là nơi thể hiện bức xúc cá nhân. Nếu lạm dụng có thể tài khoản sẽ bị khóa theo quy định.

Nguyễn Thanh Quang 01:48, ngày 17 tháng 7 năm 2006 (UTC

__________________________________


Cảm ơn ông (bà) Nguyễn Thanh Quang về ý kiến chấm dứt hẳn mọi đề cập trên Wiki về nhà văn, nhà nghiên cứu Trần Xuân An hay Thành viên:Tran Xuan An. Nếu xóa luôn các trang phụ như ý kiến 1 của tôi (Nick name) ở đọan trên, càng tốt.

Kí tên: Nick name 58.186.141.97 02:00, ngày 17 tháng 7 năm 2006 (UTC

__________________________________


Mọi người ở đây có ai muốn nói nữa đâu, chỉ có "hội những người ái mộ TXA" vào khơi lên đấy chứ, và chính "những người này" ngày càng góp phần hạ thấp hình ảnh của TXA. Việc xóa bài trên Wikipedia phải theo quy định, không thể thích xóa thì xóa. Nói chung là nên rút kinh nghiệm về sau thôi, bây giờ search trên Google là có thể thấy "Trần Xuân An" trên Giao Điểm, Wikipedia và BBC rồi.

Nguyễn Thanh Quang 02:09, ngày 17 tháng 7 năm 2006 (UTC

__________________________________


Những trang thảo luận của Wikipedia có tên nhà văn, nhà nghiên cứu Trần Xuân An trên Google search, MSN search, Yahoo search đều là tai họa đối với ông ấy (ai cũng muốn nổi tiếng bằng những tác phẩm xứng đáng mà thôi, chứ nổi tiếng gì với các mẩu đối thoại "lấm lem tên tuổi"!). Lời cuối cùng: Xin chấm dứt hẳn như đã đề nghị. Sau dòng chữ này, không nên có một dòng chữ nào, của bất kì ai, trên Wikipedia, đề cập đến ông Trần Xuân An. Mong được đồng ý. Có một điều tôi hơi lấn cấn, phân vân: TRANH LUẬN HỌC THUẬT VỀ 2 BÀI Nguyễn Văn Tường & Kiến Phúc, nếu có học giả, nhà nghiên cứu nào tham gia thì sao. Chẳng lẽ ta lại trốn tránh thảo luận khoa học! Có lẽ, phải kính đề nghị tiếp với WIKIPEDIA: Chỉ nên thảo luận với các học giả, nhà nghiên cứu có tên tuổi hẳn hoi. Còn những ai dùng hước danh, nặc danh, thì kính xin phép họ vui lòng cho chúng ta được miễn.

Kí tên: Nick name 58.186.141.97 02:31, ngày 17 tháng 7 năm 2006 (UTC

___________________________________
___________________________________


http://www.giaodiem.com/mluc/mluc
_II06/606_ykien-txa-wikipedia.htm

http://www.giaodiem.com/mluc/
mluc_II06/606_ykien-txa-2.htm

http://www.giaodiem.com/mluc/
mluc_III06/706_txa-wikipedia.htm

0 Comments:

Post a Comment

<< Home